Box špeciálne navrhnutý na prípravu vzoriek pre polymerázové reťazové reakcie (PCR) a manipuláciu s DNA a RNA.
Pre prácu vyžadujúcu ochranu produktu pred časticovou a bakteriálnou kontamináciou za laminárneho vertikálneho alebo horizontálneho prúdenia.

Laminárný box

II. trieda - biohazardy

Pre prácu vyžadujúcu ochranu produktu a osôb pred časticovou a bakteriálnou kontamináciou.

Laminárný box

III. trieda - Izolátory

Pre prácu v čistých priestoroch vyžadujúcich podtlakový alebo pretlakový režim.