Bezpečnostná skriňa

Pre uloženie batérií

Bezpečnostná skriňa na uloženie batérií s 90 minútovou odolnosťou, ako pri požiari zvonku podľa EN 14470-1, tak pri požiari zvnútra pri samovznietení batérií podľa EN 1363-1.

Bezpečnostná skriňa

Bezpečnostné skrine na horľaviny

Pre skladovanie horľavín, v prípade požiaru ochraňuje uložené horľavé látky po dobu 90 minút (typ 90) alebo 30 minút (typ 30).

Bezpečnostná skriňa

Skrine na kyseliny a liehy

Bezpečné a predpisové skladovanie agresívnych chemikálií.
Skrine s odolnosťou 90 alebo 30 minút v prípade požiaru, špeciálna úprava pre skladovanie tlakových fliaš.
Spoločné skladovanie horľavín, liehov a kyselín v jednej bezpečnostnej skrini s optimálnym prispôsobením vnútorného priestoru.

Bezpečnostná skriňa

Skrine pre čisté priestory

Bezpečnostná skriňa pre čisté priest. triedy 5 podľa EN 14644-1, EN 14470-1, na skladovanie horľavých kvapalín, uzamykateľná, s požiar. odolnosťou 90 min (typ 90) a nutnosťou kontinuálneho odsávania.

Bezpečnostná skriňa

Skrine na chemikálie

Jednostenné plechové skrine určené pre bezpečné a predpisové skladovanie chemikálií.
Odsávacie a filtračné nástavce, výsuvné police, záchytné vane, perforované vložky, police so zvýšenou nosnosťou, sťahovacie podstavce a sokle, vypúšťacie systémy, držiak dokumentov.